lördag 22 juni 2013

De nya gudarna kräver offer


Tidigare publicerad på Kabloggen.
Swedishzombie sammanfattar det väl när han menar att ”Borde vara död” handlar om de som är fel, oönskade och inte behövs. De som borde vara döda.
En liten, men betydelsefull del, av handlingen berör även ett reportage som inte fick den uppmärksamhet det borde ha fått. Reportaget publicerades delvis i artikelform på nättidningen Yelah och kom sedan ut i bokform.
Längst bak i romanen finns en sida med en tacktext. Där står bland annat: ”Agneta Enströms och Hanna Dahlströms utmärkta reportage ”En svensk tiger – om Skanska, olja och förintelse i Amazonas” hade en avgörande betydelse för gestaltningen av företaget Skark.” De båda kvinnorna gjorde något som jag tycker är något det bästa en journalist kan göra, ett grundligt reportage - med wallraffinslag - på plats där de inte bara pratade med ursprungsbefolkningen och organisationer som stöder dem utan även Skanska representanter. Till exempel träffade de Skanskas regionalchef Milton Diaz som uttryckte sig såhär: ”Folk här i bushen borde vara mer tacksamma mot industrin, istället för att bara klaga och kräva orimligheter. Utan bolagen skulle de fortfarande leva på bananer och inte känna till något annat än djungeln, ja precis som apor.”
Det kan tyckas lite märkligt att jag använder ordet ”gestaltning” i min tacktext, men det är just vad det handlar om. Det är ändå en samtidsfantasy jag skrivit och jag behöver inte hålla mig till reglerna. Istället för att bara skildra Skarks aktivitet och effekterna därav fantastikifierade jag dem. Jag tänkte på citatet ovan och reportageförfattarnas resonemang om att Skanska kommer undan med vad de gör delvis för att företagets största aktieinnehavare på hemmaplan är AMF Pension. Storföretagen ger och tar, rör sig över hela världen på outgrundliga ekonomiska vägar och måste blidkas med avregleringar, skatteförmåner och statligt stöd. Kort sagt, storföretagen är gudar, eller har åtminstone förbindelse med gudalika varelser. Och det var också så som Skark framställdes i romanen. Och om gudarna – de nya gudarna - vill så får vi reda på mer i kommande verk…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar