fredag 30 augusti 2013

Utanför normen


Kristian Lundberg skriver om arbetarlitteratur och normer i Arbetaren: "- Ja, vad är arbetarlitteratur egentligen? Är det bara traditionellt manliga arbete vi ser framför oss när arbetare ska skildras? Vi ser inte mönstret när vi lever i normen och bara tänker på arbete som det där männen funnits. Boken "Jag ska egentligen inte jobba här" av Sara Beischer, om hemtjänsten, eller "Tjänster i hemmet" av Marie Hållander. Dessa talades det inte mycket om på kultursidorna, men Johan Jönson, som i och för sig är precis lika bra, diskuterades desto mer."
Men visst är det svårt när man är mitt i normen. Litteraturnormen till exempel. "Borde vara död" handlar om hemlösa/missbrukare och socialt arbete i den miljön. men den har fått avsevärt mindre uppmärksamhet på kultursidorna än samtliga ovan nämnda författare. Den har dessutom både en kvinnlig och en manlig huvudperson. Men just det, den ser inte ut som någon av böckerna som nämns ovan.   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar