onsdag 23 april 2014

Confetti 2014


Höll föredrag på Confetti för ett par veckor sedan.

"Pål Eggert höll ett föredrag om Socialt arbete och fantastik. Liksom Chris Beckett är han både socialarbetare och författare. Det avgörande för att man ska fungera i samhället är att man har en känsla av sammanhang och att skeenden är logiska med klara orsakssamband. I Lovecrafts texter framkallas skräck genom avsaknad av logik, t ex genom att... vinklar är omöjliga. Hemlösa personer kan också sakna sammanhang genom att de lever vid sidan om, i utkanten, de har andra prioriteringar, egna koder och lagar. Pål nämnde också att vampyr från början var en förbannelse som t ex självmördare kunde drabbas av."

Här kan du läsa resten av kongressrapporten.

 Gå gärna in på facebookinlägget här. Det är en rätt kul diskussion med Karin Tidbeck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar