söndag 24 november 2013

Forskning och FantasyI dagens DN (Framtidens hälso- och sjukvård-delen) finns det en artikel som heter "Hälsan påverkas av social status" som handlar om Marmots forskning vilken inspirerade mig till gravrånas socialt betingade själaätande. Såhär står det t ex: "När Marmot började sin forskning menade många att höginkomsttagare hade mer hjärtsjukdomar. - Jag fann att det var tvärtom. Men det intressanta var att risken att få hjärtsjukdom steg ju längre ned i samhälsskiktet du kom."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar